Przebudowa budynków Oddziału Zewnętrznego w Wołowicach Aresztu Śledczego w Lubsku
  Przebudowa budynków Oddziału Zewnętrznego w Wołowicach Aresztu Śledczego w Lubsku

Przebudowa budynków nr 1 i 2 wraz z rozbudową wewnętrznych sieci energetycznej, kanalizacji deszczowej i ciepłowniczej na terenie Oddziału Zewnętrznego w Wałowicach Aresztu Śledczego w Lubsku
Miejscem wykonania zamówienia była jednostka penitencjarna – Oddział Zewnętrzny w Wałowicach Aresztu śledczego w Lubsku, Wałowice 74, 66-620 Gubin.
Budynek nr 1 i 2 Oddziału Zewnętrznego w Wałowicach należał do Skarbu Państwa z zasobu Agencji Mienia Wojskowego.

Dane techniczne budynków nr 1 i 2 OZ w Wałowicach wskazane w projekcie:


 
Powierzchnia użytkowa w [m2] Kubatura [m3]
budynek nr 1 188,6 569,0
budynek nr 2 192,3 569,0
łącznie 380,9 1138,0


Realizacja zadania polegała na wykonaniu nw. zakresu robót:

· przebudowy budynku nr 1 i budynku nr 2 w zakresie robót branży budowlanej, wykonania instalacji sanitarnej w tym instalacji co. i wod-kan, wykonania instalacji elektrycznych wewnętrznych i teletechnicznych w tym instalowanie alarmów włamaniowych, instalacji przyzewowej, alarmowej, sterowania, instalowanie radiofonii napowietrznej, instalacji radiowęzła, instalowanie infrastruktury kablowej, instalacji telewizyjnej, instalowanie okablowania komputerowego, instalacji sieci strukturalnej,
· wykonanie nowego pokrycia dachowego z dachówki karpiówki na całej powierzchni budynków
· rozbudowa sieci zewnętrznej kanalizacji deszczowej oraz budowa i podłączenie zbiornika retencyjno – rozsączającego o kubaturze
· rozbudowa sieci cieplnej na odcinku z kotłowni do remontowanych budynków,
· budowa sieci kablowych zalicznikowych przyłączy n.n. 0,4 kV,
· wykonanie zabezpieczeń budynków w tym wykonanie krat i drzwi więziennych stalowych oraz zabezpieczeń ochronnych z drutu ostrzowego typu „concertina”,
· wykonanie pomieszczenia serwerowi w budynku nr 2

Powrót do listy »
 
 
 
  Copyright 2013 www.budonis.ipolska.info Wszystkie prawa zastrzeżone.
projekt i realizacja: iPolska.com.pl
Strona Główna | O firmie | Nasza Oferta | Galeria - Realizacje | Lokalizacja | Kontakt